Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS
Tədbirlər
1 İyul , 2022
Sabirabad Reqional Mədəniyyət İdarəsinin təşəbbūsū ilə keçirilən "Həftənin kitabi " layihəsi çərçivəsində Şirvan şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi tərəfindən Vahid Məhərrəmovun "Mūharibənin qanlı kölgəsi " romanı həftənin kitabi seçilmişdir. Oxuculara təqdim olunan "Mūharibənin qanli kölgəsi " romanı mūəllifin xidmət illərinin,erməni qəsbkarlarının xalqımıza yaşatdığı ağrı- aclların, həmçinin torpaq və yurd qeyrəti çəkən cəsur oğulların qəhrəmanlıqla dolu olan döyūş yollarının toplusudur.
`Kitabda Qarabaq mūharibəsinin gedişindən, gərgin döyūşlərdən və onlarin acı nəticələrindən gèniş söhbət açılır.Torpaq uqrunda aparilan qanlı savaş real səhnələrlə təsvir edilir. Kitab oxuculara torpaqlarımızı işğal etmiş ermənilərə nifrət, doqma yurdumuza məhəbbət aşılayır.