Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: iyul 2008

"Bakı qəsəbələrinin inkişafına dair xiisıısi Proqram qəhııl olunub və onun icrası üçiin maliyyə mənbələri də müəyyən edilib. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə artıq geniş quruculuq işləri başlanılmışdır. Yol tik