Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Террор: события, факты, доказательства

Террор: события, факты, доказательства

Rəhimov Emil Rahib oğlu.

Xocalı soyqırımı və itirilmiş ədalət: [ərəb dilində]

Nazim Tapdıqoğlu. Azərbaycan faciələrinin təqvimi: hər bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı

Son dərəcə qiymətli, tədqiqat səviyyəli bu kitabda başı tarixən min bir bəlalar çəkmiş Azərbaycanın ayrı-ayrı illərdə üzləşdiyi fəlakət və faciə­ lərin təqvim tarixləri toplanmışdır. Kitabda təqvimin xronoloji ardıcı

Gurcam Bulent.Haut-Karabakh: terre occupee

Ce livre est publiö avec le soutient de la «Maison d'Azerbaidjan- Belgique» dans le but de faire connaitre notre tragedie par le monde. La plupart des informations sont tirees des archives de la Commission d'Etat de la Republique d'Azerbaidjan pour

Khojaly genocide: million signatures – one demand.

The heroic and brave sons and daughters of our nation became martyrs in the battles for our land. But the Khojaly tragedy occupies a special place in history. On the one hand, it is the example of devotion of Khojaly residents to their land, nation an