Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qasım Hacıyev,Sədi Nuriyev. Vladimir Kazimirovun “Qarabağa sülh” arzusu və əsl niyyəti

Kitabda 1992-1995-ci illərdə ATƏT-in Minsk qrupunda RF-nin nümayəndəsi olan V.Kazimirovun 2009-cu ildə nəşr etdirdiyi «Qarabağa sülh: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında Rusiyanın vasitəçiliyi» adlı kitabında Ermənista

Карабах вчера, сегодня и завтра. II часть

Книга переведена и опубликована при финансовой поддержке Совета Государственной помощи Неправительственным организациям при Президент

Qafar Mehdiyev. Dağlıq Qarabağ işğaldan əvvəl və sonra

Kitab Müsıtəqil Araşdırmaçı Jumalistlər Liqasmm A/ərbaycan Respublikası Prezidenti yanmda QeyriHökumət Təşkilatlanna Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Azərbaycanm Dağhq Qarabağ bölgəsində

Həvva Məmmədova. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi

Kitabda Ermanistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ miinaqişəsinin tarixi kökləri, onun əsas mərhələləri, xüsusilə müstəqillik dövründəki vaziyyəti nəzərdən keçirilir. Problemin Azərbaycan Respublikasınm xarici siyasəiində yeri v