Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğluş Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğluş Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan

Mustafa Nazim , Qurbanov Araz , Elşad Əlili. Erməni saxtakarlığı. Yalan üzərində qurulan tarix

Kitab Ermənistan tarixşünaslığı və etnoqrafiyası tərəfindən region xalqlarına aid tarixi gerçəkliklərin total şəkildə təhrif olunmasına, onların maddi-mədəni irs nümunələrinin mənimsənilməsi səylərinə və bu fəaliyyət a

Qənirə Paşayeva, Şaiq Aslanov. Qaradağlı soyqırımı:şahidlərin dili ilə

Kitab Azərbaycan Respublikası ərazisində Ermənistan tərəfindən törə- dilmiş soyqımı aktlarından biri – Qaradağlı soyqırımı haqqında olub, faktlara, şahid ifadələrinə, hüquq-mühafizə orqanlarının sənədlərinə əsasən t

Aygün Həsənoğlu.

Erməni sindromu

İşğal altında olan torpaqlarımızı unutmayaq !!!

Bu kitab “Sağlam ĠnkiĢaf və Maarifləndirmə” ictimai birliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Gənclər və Ġdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə “ĠĢğal olunmuĢ torpaqlarımızı unutmayaq” layihəsi çərçivəsində