Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Bizi əsirlikdən qurtarın=Release us from captivity

The book presents to the reader facts collected on the basis of witness evidences that prove keeping Azerbaijani citizens who were captivated and taken as hostages in the occupied territories and in Armenia, put these citizens to torture and tyranny

Qırxqızlı Qasım. Əsrin faciəsi - Xocalı

Oxuculara təqdim olunan “Əsrin faciəsi - Xocalı" kitabında Qarabağın, Xocalının tarixi keçmişi, bu cünü, 1992-ci il 26 fevral Xocalı soyqırımı, onun törəmə səbəbləri haqqında müəllif araşdırmaları və müsibətin şahidl

Müslümqızı Səriyyə. Ölümdən o yandakı Xocalı

"Ölümdən o yandakı Xocalı" kitabı Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı hərflərlə yazılmış Xocalı soyqırımına həsr edilib. Müəllif erməni cəlladlarının törətdikləri cinayətlərin qanlı şahidi olub öz gözləri ilə görd

Məhərrəmzadə Əlibala. Xocalı soyqırımı

Kitabda ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı apardığı soyqı­ rım və genosid siyasəti, Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən hadisələr, Xocalı soyqırımı barədə geniş, əhatəli məlumatlar verilir.

Xocalı soyqırımının qurbanları

Xocalı soyqırımının qurbanları