Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mirzə Rəhim Fəna. 1905-ci il hadisəsi

Kitabda XIX əsr Qarabağ adəbi ntühitinin görkəmli nümayəndalərindən olan M irzə Rəhim Fənanın öton yüzilliyin əvvollərində şahidi olduğu erməni milhtçilərinin törətdiyi qırğmlardan bəhs olunur.

Xocalı yaddaşı

"XOCALI YADDAŞI”kitabı Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının (AVCİYA) "1905.OZkitobrseriyasından növbəti nəşridir. Bukitab25ii öncə, erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilmiş Xo

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu.Xocalı soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması

Səkkiz dildə nəşr edilmiş kitabda son iki əsrdə azərbaycanlılara qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti təhlil edilir. XX əs

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri

Kitabda son iki əsrdə azərbaycanlılara qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinin ayrı-ayrı mərhələləri araşdırılır. Ermə

Əsgəroğlu Ədalət. Xocam Xocalı!

Bir çox dəyərli kitablar müəllifi, istedadlı şair Ədalət Əsgəroğlunun bu kitabı üç bölmədən ibarətdir. “Poemalar" bölümündə müəllifin üç poeması toplanıb. “Xocam Xocalı!" poeması indiyə qədər Xocalı soyqırımı b