Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Allahyar Xocalı. Vətən ağrısı, torpaq yanğısı

Kitabın işıq üzü görməsində maddi köməklik göstərdiyinə görə İmişli pambıqtəmizləmə zavodunun direktoru Məmi Atakişiyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk.