Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Həbib Rəhimoğlu.

Silinməz adlar, sağalmaz yaralar

Əlisahib Əroğul. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan

Yazıçı-publisist Əlisahib Əroğul bu kitabında amansızlığı və xüsusi qəddarlığı ilə seçilən Ģovinist və militarist, Azərbaycan türkünün varlığına qənim kəsilmiĢ erməni-daĢnak faĢizminin, onun aparıcı siyasi qüvvəsi

Aşırlı Akıf. Türkün Xocalı Soyqırmı

"Türkün Xocalı soyqırımı" kitabı XX əsrdə Azərbaycan türklərinə və eləcə də bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlər sırasında dayanan Xocalı soyqırımından bəhs edir. Erməni və keçmiş sovet hərb

Sabir Məmmədo. Xocalı Soyqırımı

“Xocalı soyqırımı” adlı bu kitabça gənclərimizin və xarici qonaqların bu barədə məlumatlandırılması məqsədilə tərtib olunmuşdur. Bu məlumat kitabçası Qarabağ döyüşlərində erməni təcavüzkarlarına qarşı vuruşmuş,

Prof. Fazil Qaraoğlu. Ermənilər və həqiqətlər (Rəsmi sənədlərlə)

Professor F.Qaraoğlunun bu kitabında zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosial-iqtisadi həyatından, mədəniyyətindən, dinindən, yaĢadıqları bölgələrdə ətrafa olan münasibətlərindən