Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Суворовская Мария Сергеевна Качели над Каспием

Каждый из нас хотя бы раз в жизни становился заложником судьбоносных качелей. Переполняющие эмоции, не давая покоя, могут раскачивать нас

Суворовская Мария Сергеевна. Качели над Каспием

Каждый из нас хотя бы раз в жизни становился заложником судьбоносных качелей. Переполняющие эмоции, не давая покоя, могут раскачивать нас

Хасанов Али. Геосиёсат

Қўлингиздаги китобда геосиѐсатнинг илмий тармоқ сифатида пайдо бўлиши, геосиѐсат асосий тушунчаларининг майдонга келиш, шаклланиш ва ри

Göyalp Ziya.

XX əsrin əvvəllərində Osmanlı impcratorluğu süquta uğrayarkən, nəinki, onun Avropadakı torpaqları əlindən çıxdı, hətta Türkiyənin bir dövlət kimi mövcud olması təhlükə qarşısında idi. Belə bir şəraitdə Türkiyədə yara

Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя

Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя