Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Rəhimov Emil Rahib oğlu.

Müasir Azərbaycan Diplomatiyasının 100 illiyi: [ərəb dilində]

Əbədi məşəl=Вечный огонь=Eternal fire

İnsan həyatında ən yüksək zirvə şəhidlik zirvəisidir. Burada, bu Xiyabanda uyuyanlar Azərbaycan xalqının əziz övladları, əziz oğulları, əziz qızdan, ən yüksək zirvədə duranlardır. Tarix onların xidmətlərini və adını daim

Нариманов Нариман Наджаф оглы

Избранные произведения: Т. 1: 1890-1917

Азербайджанцы

Очередной том фундаментальной серии «Народы и культуры» посвящен историко-этнографическому описанию азербайджанцев - одного из интересн

Алиев Муса. Мусульманской хозяйке: лучшие кулинарные рецепты, традиции и обычаи для праздников и будней

Мусульманской хозяйке: лучшие кулинарные рецепты, традиции и обычаи для праздников и будней