Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Мехтиев Рамиз Энвер оглы.

Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций: кн.II

Мехтиев Рамиз Энвер оглы.

О пользе познания истории в формировании национальной идеи: кн.1

Мехтиев Рамиз Энвер оглы. На пути к демократии: размышляя о наследии

"Создание и укрепление гражданского общества, укрепление процесса демокра­ тизации, строительство правового госу­ дарства - это не прост

Мехтиев Рамиз Энвер оглы. Горис-2010: сезон театра абсурда

Bu kitab Azerbaycan həqiqətlərinin təbliği və öyrənilməsi çərçivəsində "Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək" fondunun sifarişi ilə nəşredilmişdir. Kitab pulsuzyayılır

Этнотуризм в Азербайджане-Хыналыг

Примерно в 60 км от Губы в гористой местности на высоте более 2100 метров, расположено, пожалуй самое уникальное и необычное село Азербайджан