Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Аллахяров Камил Гусейнович.

Генезис, становление и пути эволюции азербайджанского стихосложения

Топчибаши Али Марданбек Алекпер оглы.Парижский архив 1919-1940: в 4 кн: кн.3: 1924-1930

Третья книга Парижского архива А. М. Топчибаши, освещающая политическую деятельность возглавляемой им азербайджанской дипломатической д

Топчибаши Али Марданбек Алекпер оглы. Парижский архив 1919-1940: в 4 кн: кн.4: 1931-1940

Хронологические рамки четвертой книги Парижского архива А. М. Топчибаши охватывают события 1931–1940 гг. Первый массив публикуемых документ

Həyat sosiologiyası: sosioloji və sosial-psixoloji problemlər=Социология жизни: социальные и социально-психологические проблемы

Bu topluda dayanıqlı inkişaf mərhələsi yolunda olan müasir Azərbaycanın bəzi sosial və sosial-psixoloji məsələləri araşdırılır. Müasir sosiologiya və sosial psixologiya elmlərində metodoloji prinsiplərin yenidəndərki məsələ

Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества

Одна из величайших книг XX века. Странная, поэтичная, причудливая история города Макондо, затерянного где-то в джунглях, – от сотворения