Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Stiqlitz Cozef. Qloballaşma və onun doğurduğu narazılıqlar

Mənə qayğıkeşlik və düzgün qərar qəbul etməyi öyrətmiş ana və atama, bu kitabı bir yerə toplamış və daha da böyük işlər görmüş

Aksvörti Maykl

Bu kitab Azərbaycan oxucusunun dövrümüzün tanınmış ingilis şərqşünası Maykl Aksvörtinin “İranın qılıncı. Nadir şah: Tayfa döyüşçüsündən müstəbid fatehədək” adlı tədqiqatı ilə ilk tanışlığıdır. Qərbdə işıq

Simens Verner fon. Qafqaz səyahətləri

Almancadan tərcümənin və “Azərbaycan dilinə tərcüməyə giriş”in müəllifı Frankfurt Sülh Araşdırmaları İnstitutunun elmi əməkdaşı, sosial elmlər doktoru Azər Babayevdir.ю.

Kərimi Məhəmməd Rza. Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatında məşhur qadınlar

Şimali Azərbaycan yenidən müstəqilliyinə qovuşandan sonra qonşu və dost İran İslam Respublikası, eləcə də onun tərkib hissəsi olan Cənubi Azərbaycanla keyfiyyətcə yeni münasibətlər yarandı. Bu münasibətlər ictimai, iqtisadi,

Rus şeri antologiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2017-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur.