Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Cəfərov Telman Həmzağa oğlu Rus ədəbiyyatı tarixi: I hissə: qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatı

Rus ədəbiyyatının Qədim və XVIII əsr dövrlərini əhatə edən bu dərs vəsaiti respublikamızın humanitar yönümlü ali məktəblərinin, o cümlədən Bakı Slavyan Universitetinin ayrı-ayrı fakültələrinin tələbələri üçün yazı

Dahl Robert

Demokratiya haqqında

Koblandı-batır. Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı

Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır” türk epik təfəkkürünün nadir incilərindən olub, baş qəhrəman Koblandının və onun silahdaşlarının yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsini əks etdirən maraqlı abidələrd

Rihani Əmin.Seçilmiş incilər

Azərbaycan oxucularına təqdim olunan kitab Amerikada 20-ci əsrdə intişar tapmış ərəb məhcər ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən hesab olunan Əmin Rihaninin elmi, bədii və publisist yazılarından ibarət olan “Rīḥȃn