Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Zahid Fərrux Məmmədov. Beynəlxalq valyuta-kredit munasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi

«Beynəlxalq valyuta – kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul- kredit sistemi» fənn tədrisinin əsas məqsədi əsas məqsədi - valyuta münasibətlərinin nəzəri əsasını və müasir beynəlxalq valyuta sisteminin struktural pri

Hikmət Babaoğlu. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri

Oxuculara təqdim olunan bu dərslikdə Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə baş verən proseslər, onların siyasi-analitik təhlili, müstəqil dövlət quruculuğu prosesində təcrübəli dövlət xadimi Heydər

Buludxan Xəlilov.

.Müasir Azərbaycan dili

Allahverdiyev Adil , Bağırova Məlahət. Qanın laborator tədqiqinin klinik-diaqnostik əhəmiyyəti

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhə- miyyətinə həsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərinin mənşəyi və fizioioji roiu haqqında mə'lumat və bu göstəricilərin orta normal göstəricilərdən fərqlə