Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

S.M. Yaqubov, A.C. Məmmədov. Sosial - iqtisadi statistika

Kitabda sosial-iqtisadi statistikanın əsasları uçot və statistikanın beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq şərh edilmişdir. Dərsilk ali iqtisad məktəblərinin bakalavrları, magistrləri, aspirantları müəllimləri, və sosial-iqtisadi

Зарифа Будагова.

Азербайджанский язык