Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

H.A.Babayev, S.Q.Qasımova.

Uşaq bağçalarında mütəhərrik oyunlar

Л.Г.Исмайлова, Д.М.Насилов. Учебник Азербайджанского языка для стран СНГ

Учебник подготовлен Институтом стран Азии и Африки Московского государствен-ного университета имени М.В.Ломоносова (ИСАА).

Z.H.Kərimov. Maşın hissələrinin uzunömürlüyü

Təqdim olunan vəsait müəllifin Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının «Maşın hissələri və yükqaldırıcı maşınlar» kafedrasında «Mühəndis mexanik» ixtisasında bakalavr təhsili alan tələbələrə oxuduğu mühazirələr əsas

Mahmud Allahmanlı.

Folklorşünaslıq məsələləri

Arif Rəhimoğlu. Azərbaycan türkcəsinən düzgün yazı qaydaları

( Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait)