Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qasım Hacıyev, Əyyub Əbdüləzimov. Qarabağ tarixi. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün fakültativ kursun tədris vəsaiti

“Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, Azərbaycan torpağıdır. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar əsrlər boyu yaşamışlar.                         ” HEYDƏR

Baloğlan Quliyev. Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar

Vəsait «Mütəhərrik oyunlar və onun tədrisi metodikası» fənn proqramı əsasında işlənilmiş bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin vəsaitdə asudə vaxtı səmərəli keçirib sağlam bəd

A.M.Məhərrəmov, Ş.S.Nəsibov, M.Ə.Allahverdiyev. Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları

Təqdim olunan dərs vəsaitində üzvi kimyada çox istifadə olunan fiziki üsullar: UB-, İQ-, NMR və kütlə spektroskopiyaları və bəzi sinif üzvi birləşmələrin spektrlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri verilmişdir. Vəsait universite