Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Allahverdiyev Əlövsət.Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər

Dərs vəsaitində Azərbaycan hüquq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq Beynəlxalq hüquq fənninə daxil olan və tədris olunan insanlıq əleyhinə cinayətlərin mahiyyəti, xüsusiyyətləri, tərkib elementləri və növləri ətraflı şərh e

Yusifov Yusif.

Qədim şərq tarixi

Xəlil İsmayılov. Magistr hazırlığı üzrə yaddaş kitabçası

Yaddaş kitabçası Qafqaz Universitetində magistr hazırlığı, magistratura səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan tələblər, magistr ixtisaslaşma hazırlığı proqramlarının elmi-tədqiqat hissəsi ü

Arif Mehdiyev, Amin İsmayılov.

Coğrafi informasiya sistemləri