Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məmmədzadə Vüqar , İskəndərov Xəyal Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin regional aspektləri

Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının Elmi Şurasının “28” dekabr, 2019-cu il tarixli iclasında (7 №-li protokol) müzakirə olunub. Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin müavini  Döyüş Hazırlığı və Hərbi Təhsi

Atayev Elçin Hamlet oğlu Aqrar sahənin elektrikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması elmlərinin tarixi və metodologiyası

Dərs vəsaiti aqrar sahənin “Elektrikləşdirilmə” və “Avtomatlaşdırılma” istiqamətli ixtisaslaşmaları üzrə təhsil alan magistrləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabda çoxlu elmi-tarixi məlumatlar verilmişdir ki, bu səbəb

Məmmədov Qurban Yusif oğlu, Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu, Hüseynov Azad Rəhim oğlu.Yem istehsalı

Vəsait Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Şurasında (14.VII 2020-ci il, 10/3.3 saylı qərar) müzakirə edilmiş və 29.VII 2020-ci il tarixli, 289 saylı əmrlə (§ 3) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.

Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu. Fəlsəfə

Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş ən yeni proqram əsasında yazılmış dərslikdə fəlsəfənin bütün mövzuları sistemli şərh olunur. Totalitar rejimdən açıq, demokratik cəmiyyətə keçid dövrünün sosial-fəlsəfi təhl

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin «17» «fevral» «2010»-cu il tarixli «202» saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir