Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribotexniki avadanlıqlar və vasitələr

Dərs vəsaiti 050630 – “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası (proqramı) üzrə bakalavr hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş, “Tribotexniki avadanlıq və vasitələr” fənninin tədris proqramına müvafiq olaraq yazılmışdır. Burada

Allahverdiyev Əlövsət. Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər

Dərs vəsaitində Azərbaycan hüquq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq Beynəlxalq hüquq fənninə daxil olan və tədris olunan insanlıq əleyhinə cinayətlərin mahiyyəti, xüsusiyyətləri, tərkib elementləri və növləri ətraflı şərh e

Allahverdiyev Əlövsət.Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər

Dərs vəsaitində Azərbaycan hüquq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq Beynəlxalq hüquq fənninə daxil olan və tədris olunan insanlıq əleyhinə cinayətlərin mahiyyəti, xüsusiyyətləri, tərkib elementləri və növləri ətraflı şərh e

Yusifov Yusif.

Qədim şərq tarixi