Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: On doqquzuncu kitab: yanvar,1999 - aprel,1999

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi birinci kitab: iyul,1999 - sentyabr,1999

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi ikinci kitab: sentyabr,1999 - noyabr,1999

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi üçüncü kitab: noyabr,1999 - dekabr,1999

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi dördüncü kitab: dekabr,1999 - fevral,2000