Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi altıncı kitab: mart,2000 - aprel,2000

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi yeddinci kitab: aprel,2000 - iyun,2000

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi səkkizinci kitab: iyun,2000 - iyul,2000

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi doqquzuncu kitab: iyul,2000 - sentyabr,2000

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuzuncu kitab: sentyabr,2000 - noyabr,2000