Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.

Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı

Səfərli Fəxrəddin. Heydər Əliyev irsi - əbədiyaşar təlim

Monoqrafiyada xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarından bəhs edilir. Həmçinin, əsərdə muxtariyyət ərəfəsində Naxçıvanda ictim ai-siyasi vəziyyət, bu zaman bölgənin erməni i

Heydər Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu): biblioqrafiya

Heydər Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu): biblioqrafiya

Heydər Əliyev və mədəniyyət: I cild: 1969-1982, 1993-1996

Heydər Əliyev və mədəniyyət: I cild: 1969-1982, 1993-1996

Heydər Əliyev və mədəniyyət: II cild: 1997-1998

Heydər Əliyev və mədəniyyət: II cild: 1997-1998