Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Qırx birinci kitab: sentyabr,2002 - oktyabr,2002

Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Zəfər yolu: esse

Yazıçı-publisist Hüseynbala Mirələmovun «Zəfər yolu» essesində xalqımızın Böyük oğlu, Müdrik Ağsaqqalı, Millət Atası, Möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin keçdiyi şərəfli həyat yolu, fəaliyyəti tərənn

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.

Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı

Səfərli Fəxrəddin. Heydər Əliyev irsi - əbədiyaşar təlim

Monoqrafiyada xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarından bəhs edilir. Həmçinin, əsərdə muxtariyyət ərəfəsində Naxçıvanda ictim ai-siyasi vəziyyət, bu zaman bölgənin erməni i