Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qarışqa və göyərçin

Qarışqa və göyərçin

Dünya yazıçılarının nağıllları antologiyası

İnsan fantaziyaları, təxəyyülləri üçün ən uğurlu meydan, ən optimal məkan məhz nağıl mətnləridir. Bütün dünya nağıllarının süjet xəttində, məzmununda, ideyasında bənzərliyin, hətta eyniliyin olması təsadüfi deyil. Yəni

Göy-göl (nağıl)

Göydən yüz alma düşdü,Uşaqlar tez bölüşdü,Hər almanın az dadı,Hər nağılın öz adı...

Sevinc Nuruqızı. Yeməklər (Muradın yuxusu)

Əslində insan yemək üçün yaşamır, yaşamaq üçün yeyir. Bunu mən deyirəm: Yəni Murad...

Abdulla Şaiq. Quzum

Bir obada körpə quzu,Mələr-mələr, qaçar düzdü,Anasın axtarar gözəl quzum,Dedim:-Qaçma, gözəl quzum,Səni mən bəslərəm özüm.Gün əyildi, çökdü duman,Sürü qayıtdı otlaqdan;