Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Tülkü və Hacıleylək

Keçmiş zamanlarda bir tülkü, bir də bir hacıleylək var idi. Bunlar qardaş olmuşdular. Bir gün tülkü hacıleyləyi qonaq çağırdı. Bir qazan ayranlı şorba bişirdi, bir siniyə tökdü, gətirib süfrəyə qoydu. Yeməyə başladılar. Qab

Dünya uşaq ədəbiyyatından seçmələr

Dünya uşaq ədəbiyyatından seçmələr. Lüis Kerollun "Alisa möcüzələr diyarında", Redyard Kiplinqin "Mauqli" və Joze Qomes Ferreyranın "Cəsur Joanın qəribə macəraları" əsərləriDünya ədəbiyyatının bir çox nümayəndələri öz y

Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel

"Qarqantüa və Pantaqrüel" romanının ən böyük məziyyəti,onun ən yüksək yumora malik olmasıdır.Bəzən bu yumor qərəzsiz, şirin və xoşməramlıdır;əksar hallarda isə o,zəhər kimi acı,iti qilınc kimi kəsərlidir. Fransua Rabl

Dünya yazıçılarının nağıllları antologiyası

İnsan fantaziyaları, təxəyyülləri üçün ən uğurlu meydan, ən optimal məkan məhz nağıl mətnləridir. Bütün dünya nağıllarının süjet xəttində, məzmununda, ideyasında bənzərliyin, hətta eyniliyin olması təsadüfi deyil. Yəni

Mirmehdi Seyidzadə. Ağacların söhbəti

Bir dәfә sәһәr-sәһәr Gülbәnizlә Sәnubәr Kәnddәn yola düzәldi, Yaxın meşәyә gәldi. Qızlar gördü ağaclar Sәf çәkib qatar-qatar... Maraqlandı Sәnubәr Dedi:—Hәr ağac әgәr Danışsa, ay Gülbәniz, Adını bil әrdik biz.