Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Talelər dünyası: I kitab

Bu kitab C.Zeynaloğlunun oxucularla onuncu görüşüdür. İctimai həyatımızda baş verən hadisələr müəllifi həm bir vətəndaş kimi, həm də qələm əhli kimi gözgörəsi narahat edir. Xalqımızın ən öyünməli, ən güvənməli cə