Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Gecikmiş sevgi

Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucuları ilə on birinci görüşüdür. Kitabda yazıçının yeni hekayələri və esseləri verilmişdir.

Zəminə Xınalı. Artilleriyanın Allahı

«Artilleriyanın Allahı» poeması Azərbaycanın Əməkdar Mədəniyyət işçisi, hərbçi şairə Zəminə Xınalının oxucularla növbəti görüşüdür. «Azərbaycan generalları» silsiləsindən olan bu əsər Azərbaycanın hərb tarixind

Zəminə Xınalı. Xınalıq etüdləri

“Xınalıq etüdləri” kitabı hərbçi-şairə Zəminə Xınalının oxucularla yeni görüşüdür. Şairə 2014-cü ilin iyul ayında Xınalıqda olarkən Xınalığın təkrarsız gözəllikləri və qeyri-adiliyi onu məftun eləmiş və bu et

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Gecikmiş sevgi

Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucuları ilə on birinci görüşüdür. Kitabda yazıçının yeni hekayələri və esseləri verilmişdir.

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Nakam məhəbbət

Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucularla səkkizinci görüşüdür. Kitabda müasir həyatımızda gənc nəslin düzgün tərbiyəsi, onların həyat tərzi, ailə birliyinin mənəvi saflığına, əxlaqi-etik normaların qorunub saxlanmasına yön