Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Gecikmiş sevgi

Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucuları ilə on birinci görüşüdür. Kitabda yazıçının yeni hekayələri və esseləri verilmişdir.

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Nakam məhəbbət

Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucularla səkkizinci görüşüdür. Kitabda müasir həyatımızda gənc nəslin düzgün tərbiyəsi, onların həyat tərzi, ailə birliyinin mənəvi saflığına, əxlaqi-etik normaların qorunub saxlanmasına yön

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Talelər dünyası: I kitab

Bu kitab C.Zeynaloğlunun oxucularla onuncu görüşüdür. İctimai həyatımızda baş verən hadisələr müəllifi həm bir vətəndaş kimi, həm də qələm əhli kimi gözgörəsi narahat edir. Xalqımızın ən öyünməli, ən güvənməli cə