Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Zöhrablı Nəzirməmməd Gözlər yoldan yığılarmı...: sənədli povest

Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuş kitab Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyasının “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz” layihə­silsiləsindən növbəti nəşridir. Jurnalist­publisist Nəzirməmməd Zöhrablının k

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Gecikmiş sevgi

Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucuları ilə on birinci görüşüdür. Kitabda yazıçının yeni hekayələri və esseləri verilmişdir.

Zəminə Xınalı. Artilleriyanın Allahı

«Artilleriyanın Allahı» poeması Azərbaycanın Əməkdar Mədəniyyət işçisi, hərbçi şairə Zəminə Xınalının oxucularla növbəti görüşüdür. «Azərbaycan generalları» silsiləsindən olan bu əsər Azərbaycanın hərb tarixind

Zəminə Xınalı. Xınalıq etüdləri

“Xınalıq etüdləri” kitabı hərbçi-şairə Zəminə Xınalının oxucularla yeni görüşüdür. Şairə 2014-cü ilin iyul ayında Xınalıqda olarkən Xınalığın təkrarsız gözəllikləri və qeyri-adiliyi onu məftun eləmiş və bu et

Zeynalov Camal Zeynal oğlu. Gecikmiş sevgi

Bu kitab Camal Zeynaloğlunun oxucuları ilə on birinci görüşüdür. Kitabda yazıçının yeni hekayələri və esseləri verilmişdir.