Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Vəliyeva,Sona

Dünya tanrı biçimdədir

Vəlizadə İnqilab. Qanlı yanvar: sənədli povest

"Qanlı yanvar " əsərində qanlı yanvar faciəsinin qurbanı olan iki gəncin -İlham və Fərizənin faciəsi timsalında  1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gece xalqımızın düçar olduğu fəlakət qələmə alınaraq  bə