Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman.Ömür yükü

Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman. "Ömür yükü". Poetik toplu. Şirin xanım Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəsti xətti olan sənətkarlardan biridir. Onun yaradacılığı təkcə Vətən məhdudiyyətində qalmır. O, öz ürəkl