Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Suvorovskaya Mariya. Xəzər üzərində yelləncək

Hər birimiz həyatımız boyu heç olmasa bircə dəfə də olsa, taleyüklü yelləncəyin girovuna çevrilmək, bizə rahatlıq verməyən emosiyalarla dolu qəlbimizi sonsuzluğa aparmaq arzusunda olmuşuq. Lakin, bu zaman dayanmaq və seçmək imkan

Sarıyeva İradə

Gözlə, gələcəyəm: sənədli povest

Mirzə Ələkbər Sabir. Seçilmiş əsərləri

Mirzə Ələkbər Sabir təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, bəlkə, bütövlükdə diinya poeziyasında bənzəri olmayan bir sənətkardır. Onun əsərlərində XX əsrin əvvəllərində baş verən hadisələr bütün ziddiyyət və mürəkk

Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə

Yeni Azərbaycan şeirinin yaradıcılarından olan Mirzə Ələkbər Sabirin şeirləri yarandıqları zamanın bədii sənədləri, XX əsrin əvvəlinin poetik və publisistik salnaməsidir. Sabirin bütün əsərlərini əhatə edən bu kitabda on

Suvorovskaya Mariya. Xəzər üzərində yelləncək

Hər birimiz həyatımız boyu heç olmasa bircə dəfə də olsa, taleyüklü yelləncəyin girovuna çevrilmək, bizə rahatlıq verməyən emosiyalarla dolu qəlbimizi sonsuzluğa aparmaq arzusunda olmuşuq. Lakin, bu zaman dayanmaq və seçmək imkan