Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mirzə Ələkbər Sabir. Seçilmiş əsərləri

Mirzə Ələkbər Sabir təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, bəlkə, bütövlükdə diinya poeziyasında bənzəri olmayan bir sənətkardır. Onun əsərlərində XX əsrin əvvəllərində baş verən hadisələr bütün ziddiyyət və mürəkk

Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə

Yeni Azərbaycan şeirinin yaradıcılarından olan Mirzə Ələkbər Sabirin şeirləri yarandıqları zamanın bədii sənədləri, XX əsrin əvvəlinin poetik və publisistik salnaməsidir. Sabirin bütün əsərlərini əhatə edən bu kitabda on

Suvorovskaya Mariya. Xəzər üzərində yelləncək

Hər birimiz həyatımız boyu heç olmasa bircə dəfə də olsa, taleyüklü yelləncəyin girovuna çevrilmək, bizə rahatlıq verməyən emosiyalarla dolu qəlbimizi sonsuzluğa aparmaq arzusunda olmuşuq. Lakin, bu zaman dayanmaq və seçmək imkan

Seyidov Mirkazım. Qaranlığa nur saçan zəka=Мудрость освещающая тьму=The intellect lightening darkness

Kitab Rasiya Federasiyasının Novosibirsk şalıərindəfəaliyyət göstərən Heydar Əliyev adma Beynəlxalq Azərbaycan Forumunun Azərbaycandakı daimi nmıayəndəliyinin maddi dəstəyi ila çap olıınnııışudr.

Sevinc Ağa Xəlilqızı (Basqallı). ƏLVİDA SÖYLƏMƏDƏN...

Müəllifin bu kitabı Dağlıq Qarabağ hadisələrinə və o cümlədən 20 noyabr 1991-ci il-tarixində baş verən Qarakənd faciəsinə həsr olunub. Burada Azərbaycana məxsus hərbi helikopterin ermənilər tərəfindən vurulması nəticəsind