Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Paşayev Mir Cəlal

İnsanlıq fəlsəfəsi

Paşayev Mir Cəlal

Seçilmiş əsərləri: III cild: Hekayələr

Paşayev Mir Cəlal.Seçilmiş əsərləri: I cild: Hekayələr

Beşcildliyə görkəmli ədibimiz Mir Cəlalın kiçik janrlarda yazılmış əsərləri daxil edilmişdir. Cildlərdəki janrların hər biri ilk dəfə olaraq xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. Hekayələrin və oçerklərin əksəriyyəti vaxti