Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Paşayev Mir Cəlal

İnsanlıq fəlsəfəsi

Paşayev Mir Cəlal

Seçilmiş əsərləri: III cild: Hekayələr

Paşayev Mir Cəlal.Seçilmiş əsərləri: I cild: Hekayələr

Beşcildliyə görkəmli ədibimiz Mir Cəlalın kiçik janrlarda yazılmış əsərləri daxil edilmişdir. Cildlərdəki janrların hər biri ilk dəfə olaraq xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. Hekayələrin və oçerklərin əksəriyyəti vaxti

Paşayev Mir Cəlal.

Seçilmiş əsərləri: II cild: Hekayələr