Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mir Celal Paşayev

Mühür ve Aşk

Paşayev Mir Cəlal

İnsanlıq fəlsəfəsi

Paşayev Mir Cəlal

Seçilmiş əsərləri: III cild: Hekayələr