Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ordubadi Məmməd Səid. Qanlı illər: 1905-1906-cı illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi

XX əsr Azərbaycan nəsrinin yaradıcılarından biri, böyük yazıçımız Məmməd Səid Ordubadi qələminin məhsulu olan, uzun illərin siyasi təbəddülatlarından keçmiĢ bu əsər tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılmasına kömək edən

Ordubadi Salik. "Gülşəni-vəhdət": divan: I cild

Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Azərbaycan ədəbiyyatı» kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru Əsgər Nadir oğlu Qədimovun çapa hazırladığı Salik Ordubadinin «Gülşəni-vəhdət» divanı Azərbaycanda ilk dəfədir çap