Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Nizami Gəncəvi

İlin fəsilləri

Nizami Gəncəvi. "Divan"dan bir gülçin: lirika

Bütün dövrlərin və zamanların böyük şairi Nizami Gəncəvinini şe’rlərindən ibarət olan bu kitab həcmcə kiçik olsa da şairin zəngin söz xəzinəsi barədə dolğun təsəvvür yaradır. Nizaminin yorulmaz və ardıcıl tədqiqatçı

Nizami Gəncəvi

İsgəndərin Bərdəyə gəlməsi və Nüşabə ilə görüşməsi