Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mikayıl Yanar. Gəncənin dastanı. İkinci kitab

Ədəbi-bədii, tarixi salnamə olan “Gəncənin dastanı-2” kitabı Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvü, tanınmış şair Mikayıl Yanarın oxucularla onbirinci görüşüdür. Yaradıcılığının ana xətti Vətən

Müşfiq Xan. Sonuncu hədiyyə

Açılmayan qətl cinayətləri üzrə baş müstəntiq – Sato ləqəbli Saday Oğuzla son dərəcə qarışıq qətlin cinayət sirrinin açılmasına oxucular da şahidlik edəcək”. Romanda hadisələr bir-birini sevən iki gəncin qəfildən yoxa

Müşfiq Xan. Sonuncu hədiyyə

Açılmayan qətl cinayətləri üzrə baş müstəntiq – Sato ləqəbli Saday Oğuzla son dərəcə qarışıq qətlin cinayət sirrinin açılmasına oxucular da şahidlik edəcək”. Romanda hadisələr bir-birini sevən iki gəncin qəfildən yoxa

Məmmədov Vaqif. Seçilmiş əsərləri: III cild

Kitaba şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirləri daxil edilmişdir. Xalqımızın tarixi keçmişi, torpaq, vətən sevgisi, təmiz məhəbbət və həyat haqqındakı poetik düşüncələr bu şeirlərin başlıca mövzularıdır.

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: I kitab

Azərbaycan ədəbiyyatının və elminin görkəmli nümayəndəsi, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi M ir Cəlal Paşayevin oxuculara təqdim edilən bu kitabına müəllifin «Dirilən adam» romanı və hekayələri daxi