Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Müşfiq Xan. Sonuncu hədiyyə

Açılmayan qətl cinayətləri üzrə baş müstəntiq – Sato ləqəbli Saday Oğuzla son dərəcə qarışıq qətlin cinayət sirrinin açılmasına oxucular da şahidlik edəcək”. Romanda hadisələr bir-birini sevən iki gəncin qəfildən yoxa

Məmmədov Vaqif. Seçilmiş əsərləri: III cild

Kitaba şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirləri daxil edilmişdir. Xalqımızın tarixi keçmişi, torpaq, vətən sevgisi, təmiz məhəbbət və həyat haqqındakı poetik düşüncələr bu şeirlərin başlıca mövzularıdır.

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: I kitab

Azərbaycan ədəbiyyatının və elminin görkəmli nümayəndəsi, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi M ir Cəlal Paşayevin oxuculara təqdim edilən bu kitabına müəllifin «Dirilən adam» romanı və hekayələri daxi

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: II kitab

Görkəmli ədibimiz Mir Cəlalın bu kitaba daxil edilmiş “ Bir gəncin manifesti” əsəri Azərbaycan romanının ən gözəl nümunələrindəndir. Roman Azərbaycanda baş verən vətəndaş müharibəsinə həsr olunmuşdur. Əsərin əsas q

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: III kitab

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlalın bu kitabına yazıçının 1958-ci ildə çap etdirdiyi "Yolumuz hayanadır" romanı və bir neçə hekayəsi daxil edilmişdir. Roman Azərbaycanın böyük satirik şairi M.Ə.Sabirə həsr olunmuşdu