Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: I kitab

Azərbaycan ədəbiyyatının və elminin görkəmli nümayəndəsi, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi M ir Cəlal Paşayevin oxuculara təqdim edilən bu kitabına müəllifin «Dirilən adam» romanı və hekayələri daxi

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: II kitab

Görkəmli ədibimiz Mir Cəlalın bu kitaba daxil edilmiş “ Bir gəncin manifesti” əsəri Azərbaycan romanının ən gözəl nümunələrindəndir. Roman Azərbaycanda baş verən vətəndaş müharibəsinə həsr olunmuşdur. Əsərin əsas q

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: III kitab

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlalın bu kitabına yazıçının 1958-ci ildə çap etdirdiyi "Yolumuz hayanadır" romanı və bir neçə hekayəsi daxil edilmişdir. Roman Azərbaycanın böyük satirik şairi M.Ə.Sabirə həsr olunmuşdu

Maqsudov Elbəyi Sadıq oğlu. Poetik türkəçarələr

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Mustafayev Rəfail Salman oğlu. Sızan həqiqətlər: oğuznamə

Hörmətli oxucular! “Sızan həqiqətlər” oğuznaməsi Səlcuq elatının yaranması, elatın “Səlcuq elatı” və “Arslan elatı” (Qara Dağlı) kimi iki hissəyə ayrılaraq, Arslan Yabqunu hiylə iĢlədərək həbs etmiĢ sultan Mahmu