Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Ləmbəli Vəli , Əbdürrəhmanov Bəkir.

Ləmbəli fəryadı: sənədli povest