Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Şirin xanım Kərimbəyli

Şadiman Çəkənə qəm dünya, çəkməyənə dəm dünya

Şirin xanım Kərimbəyli

Şadiman Çəkənə qəm dünya, çəkməyənə dəm dünya

Şirin xanım Kərimbəyli

Şadiman Söz könlümü qələm etdi

Şirin xanım Kərimbəyli.

Şadiman Çəkənə qəm dünya, çəkməyənə dəm dünya

Короглу.

Данная публикация эпоса "Короглу” сост авлена на основании извес­ тных существующих архивных материалов с привлечением обнаружен­ ных м