Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İbrahimov Hacı Səbuhi. Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər

Biz Azərbaycanda öz milli-mənəvi dəyərlərimizə söykənərək, eyni zamanda xalqımızın elminin, mədəniyyətinin inkişafına, milli-mənəvi dəyərlərin ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşməsinə və vəhdətinə xüsusi əhə