Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İradə Əlili. Dünya sevənlərindir

Şairənin sizlərə təqdim etdiyi kitabında Vətənə, Anaya, Torpağa, uşaqlara bağlılığını əks etdirən şeirlər təqdim olunur. Bu müəllifin oxucularla ikinci görüşüdür.

Məhəmməd Əsəd bəy. Son Peyğəmbər

Məhəmməd Əsəd bəy və ya Lev Nussimbaum – Azərbaycanlı mühacir jurnalist və yazıçısı. O, Kiyevdən qatarda dünyaya gəlmiş, lakin 14 yaşınadək, 1920-ci ildə bolşeviklərdən qaçmazdan əvvəl uşaqlığını Bakıda keçirmişdi. O

İsa Muğanna. Seçilmiş əsərləri. 1-ci cild.

Bu cildə ədibin müxtəlif illərdə yazdığı povestlər daxil edilmişdir. Müəllifin bu cidə daxil edilmiş povestləri - Saz, Tütək səsi, Quru budaq, Faciə, Şəppəli, Kollu Koxa, Ömür karvanıOxucu bilməlidir ki, 1949-60-jı illər aras

İngilis ədəbiyyatı antologiyası

İngilis ədəbiyyatı antologiyası