Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Cəfəroğlu Ədalət. Müqəddəs varlığımız

Ədalət Cəfəroğlunun (Əhmədov) bu yeni kitabında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, əsrlərin sınağından mərdliklə çıxmış dilimiz, bayrağımız, himnimiz, gerbimiz haqqında düşüncələrinin məhsulu olan yazıları toplanmışdır.