Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Mir Cəlal Seçilmiş əsərləri: I cild: Hekayələr

Beşcildliyə görkəmli ədibimiz Mir Cəlalın kiçik janrlarda yazılmış əsərləri daxil edilmişdir. Cildlərdəki janrların hər biri ilk dəfə olaraq xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. Hekayələrin və oçerklərin əksəriyyəti vaxti

Mir Cəla

Seçilmiş əsərləri: II cild: Hekayələr

Mir Cəlal

Seçilmiş əsərləri: III cild: Hekayələr

Mir Cəlal

Seçilmiş əsərləri: IV cild: Hekayələr

Mir Cəlal

Seçilmiş əsərləri: V cild: Felyetonlar, şeirlər, oçerklər, tərcümələr, xatirələr