Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Nəsibov Elşən Misir oğlu.Siyasətin tərkib hissələrinin hərəkət xüsusiyyətləri

Kitabda siyasətin tərkib hissələrinin hərəkət xüsusiyyətlərinə dair fikirlər bildirilmiş, təhlillər verilmiş və mülahizələr irəli sürülmüşdür. Siyasətin tərkib hissələri olan siyasi vasitələrin hərəkətlərinin əsaslar

Azər Həsrət. Bir əsgərin yaşantıları

Bu kitab müəllifin şəxsi həyatının iki ilini və həmin illər ərzində yaddaş süzgəcindən keçirdiyi xa tirələri əks etdirir. Kitab bədii əsər kimi qələmə alın sa da, əslində, sənədli də sayıla bilər. Çünki buradakı obrazl

Dünya ədəbiyyatı.

Antologiya: I cild.

Dünya ədəbiyyatı.

Antologiya: II cild