Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan nəsri antologiyası: III cild

Kitabda 1920-1930-cu  illər  Aərbaycan nəsrının  nümayəndələrindən, Məmməd Səid Ordubadi, Seyid Hüseyn, Qaniamir, Əli Vəliyev, Əvəz Sadiq, Ənvər Məmmədxanlı, Tağı Şahbazi Simrüğ, Mirzə İbrahimov, Mehd

Azərbaycan nəsri antologiyası: IV cild

Kitabda XX əsrin ortaları (19 4 0 - 1950-ci illər) Azərbaycan nəsrinin nümavəndələrindən Süleyman Rəhimov, Qılman İlkin, Süleyman Vəliyev, Bayram Bayramov. İsmayıl Şıxlı, Məmməd Aranlı, Hüseyn Abbaszadə, Fəthi X oşginab

Azərbaycan nəsri antologiyası: V cild

Kitabda 1960-cı illərdən sonırakı dövr Azərbaycan nəsrinin nümayəndərindən Maqsud İbrahimbəyov, Rüstəm İbrahimbəyov, Əkrəm Əylisli, Anar, Cingiz Hüseynov, Əfqan, Çingiz Ələkbərzadə, Fərman Kərimz

Güney Azərbaycan nəsri: başlanğıcdan bu günə qədər: antologiya

Antologiyaya başlangıcdan bu günə qədər Azərbaycanın Güneyində yaranmış zən gin bədii nəsr örnəklərindən seçmələr daxil edilmişdir. Burada ədəbiyyatın tanınmış, gör kəmli simaları ilə yanaşı, gənc yazıçıların yarad

Oftalmologiyanı öyrənən tələbələr üçün vəsait

Beynəlxalq  Oftalmolagiya Şurasının İşçi Qrupu tərəfindən tərtib edilmiş, tələbələr üçün oftalmoloji təhsil üzrə tədris planına əsasən hazırlanmışdır.