Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu.

224 qədim türk sözü

Azərbaycan nəsri antologiyası: I cild

Kitabda XIX əsr Azərbaycan nəsrının nümayəndələrindən Abbasqulu ağa Bakrxanov, İsmayıi bəy Qurdqaşınlı, Mirzə Fətəli Axundundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov və Sultanməcid Qə

Azərbaycan nəsri antologiyası: II cild

Kitabda XX əsrin əvəlləri Aərbaycan nəsrının  nümayəndələrində Cəlil  Məmmədquluzadə,  Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Səhhət, Süleyman Sani Axundov, Sultanməcid Qənizadə, İb

Azərbaycan nəsri antologiyası: III cild

Kitabda 1920-1930-cu  illər  Aərbaycan nəsrının  nümayəndələrindən, Məmməd Səid Ordubadi, Seyid Hüseyn, Qaniamir, Əli Vəliyev, Əvəz Sadiq, Ənvər Məmmədxanlı, Tağı Şahbazi Simrüğ, Mirzə İbrahimov, Mehd

Azərbaycan nəsri antologiyası: IV cild

Kitabda XX əsrin ortaları (19 4 0 - 1950-ci illər) Azərbaycan nəsrinin nümavəndələrindən Süleyman Rəhimov, Qılman İlkin, Süleyman Vəliyev, Bayram Bayramov. İsmayıl Şıxlı, Məmməd Aranlı, Hüseyn Abbaszadə, Fəthi X oşginab