Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Dünya ədəbiyyatı.

Antologiya: I cild.

Dünya ədəbiyyatı.

Antologiya: II cild

Azərbaycan nəsri antologiyası: I cild

Kitabda XIX əsr Azərbaycan nəsrının nümayəndələrindən Abbasqulu ağa Bakrxanov, İsmayıi bəy Qurdqaşınlı, Mirzə Fətəli Axundundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov və Sultanməcid Qə

Azərbaycan nəsri antologiyası: II cild

Kitabda XX əsrin əvəlləri Aərbaycan nəsrının  nümayəndələrində Cəlil  Məmmədquluzadə,  Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Səhhət, Süleyman Sani Axundov, Sultanməcid Qənizadə, İb

Azərbaycan nəsri antologiyası: III cild

Kitabda 1920-1930-cu  illər  Aərbaycan nəsrının  nümayəndələrindən, Məmməd Səid Ordubadi, Seyid Hüseyn, Qaniamir, Əli Vəliyev, Əvəz Sadiq, Ənvər Məmmədxanlı, Tağı Şahbazi Simrüğ, Mirzə İbrahimov, Mehd