Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin birinci forumu=Первый всемирный форум руководителей Азербайджанских и турецких диаспорских организаций

Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin birinci forumu=Первый всемирный форум руководителей Азербайджанских и турецких диаспорских организаций

Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi: 2011: I hissə

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi “Azərbaycanın xarici siyasəti: Sənədlər məcmuəsi”nin silsilə nəşrini davam etdirir. Məcmuənin Məcmuənin növbəti buraxılışı 2011-ci ildə Azərbaycan diplomatiyası və xari

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu.

224 qədim türk sözü

Azərbaycan nəsri antologiyası: I cild

Kitabda XIX əsr Azərbaycan nəsrının nümayəndələrindən Abbasqulu ağa Bakrxanov, İsmayıi bəy Qurdqaşınlı, Mirzə Fətəli Axundundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov və Sultanməcid Qə

Azərbaycan nəsri antologiyası: II cild

Kitabda XX əsrin əvəlləri Aərbaycan nəsrının  nümayəndələrində Cəlil  Məmmədquluzadə,  Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Səhhət, Süleyman Sani Axundov, Sultanməcid Qənizadə, İb