Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Sabir Rəhimov. Beynəlxalq turizmdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti. İngiliscə-azərbaycanca

Azərbaycan Turizm İnstitutunun Elmi Şurası tərəfindən çapa tövsiyə edilmişdir, (protokol № 19, 13.09.2011) Kitab Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə “Mədəniyyət” qəzetinin layihəsi əsas

İslam. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq. Ensiklopedik lüğət

Azərbaycan oxucusuna təqdim olunan “İslam: Tarix, Fəlsəfə və Hüquq” ensiklopedik lüğətində kəlam, fəlsəfə, hədis, təfsir və digər İslami elmlərə aid anlayış, kateqoriya, hadisə və şəxsiyyətlər müasir şərh və izahla