Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Əli Xəlilli. Azərbaycanca-gürcücə lüğət

Əli Xəlilli. Azərbaycanca-gürcücə lüğət. Gürcüstanda təhsü alan azərbaycanlı məktəblilər, Azərbaycanda təhsil alan gürcü vətəndaşlanmız üçün maraqlı və gündəlik müraciət edəcəkləri faydalı bir kitabdır.

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Qaydaları" əsasında latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış ilk nəşrdir. Lüğətə əvvəlki n

Ə. Qocayev, Ş. Quliyeva, S. Əliyeva. Trixi anlayış və terminlərin izahlı lüğəti

Orta məktəb Ģagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş proqram və dərsliklər əsasında tərtib olunmuşdur

İdman terminlərinin izahlı lüğəti

Sorğu lüğətində müasir dövrdə ölkəmizdə və dünyada geniş yayılmış, çoxişlənən terminlər əlifba sırası ilə verilmişdir.

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

Bu lüğətə təxminən 55000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir. Burada sözlərin tərcüməsi ilə yanaşı, lüğətin quruluşu, istifadə qaydaları haqqında da məlumat verilmişdir. Kitab ingilis dilini öyrənmək istəyənl