Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Heyvanlar aləminin ensiklopediyası

Heyvanlar aləminin ensiklopediyası

Riyaziyyat ensiklopediyası: I hissə

Riyaziyyat ensiklopediyası: I hissə

Əliyev Zaur Bilal oğlu. Diaspor: izahlı sözlük və məlumat kitabı

Kitabda diasporla bağlı önəmli olan söz və ifadələr, termin və anlayışlar öz əksini tapmışdır. Diaspora aid nəzəri və təcrübi məlumatlar eyni zamanda, lobbiçilik, miqrasiya və bu kimi termin və anlayışlar barədə də geniş

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti: I cild

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti: I cild

Nəsiman Yaqublu. Məmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası

Bu ensiklopediya Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadəninhəyat və fəaliyyətinə həsr edilib. İlk dəfədir ki, M.Ə.Rəsulzadənin həm Azərbaycanda,həm də mühacirətdəki fəaliyyəti geniş araşdırılır. Ensiklopediyada