Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İsayev Müslüm Seyfəddin oğlu. Sosial həyatın ensiklopediyası

Hörmətli oxucularımın diqqətinə layiq bilinən fəlsəfi düşüncələr və qənaətlər bu kitabda cəm edilmişdir. Təqdim olunan əsərlər öz əhatəliyi ilə bir növ sosial həyatımızın ensiklopediyasıdır və bu birinci kitabdan s

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu, Qədirova Gülər Sədrəddin qızı. Ədviyyat və yabanı tərəvəz bitkilərinin ensiklopediyası

Kitabda tropik və subtropik ölkələrin, eləcə də Azərbaycan florasının tərkibində yayılan 500 növə qədər ədviyyat və yabanı tərəvəz bitkilərindən hazırlanan qida məhsullarının iqtisadi əhəmiyyətindən, onların insan sağla

Füzuli ensiklopediyası: sözlük

Füzuli ensiklopediyası: sözlük

Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu. Azərbaycan jurnalistləri və naşirləri: ensiklopediya

XIX-XX əsr “Azərbaycan jurnalistləri və naşirləri” ensiklopediyası bir elmi-tədqiqat institutunun, yaxud müəlliflər kollektivinin görə biləcəyi əzəmətli iş olsa da, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Əmə