Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət=Women, beauty and sanctity=Женщина, красота и величие души: ensiklopedik toplu

Ulu tanrı yaşadığımız Yer kürəsini yaradanda insanları bir gözdə görüb. Günəşi, Ayı, təbiəti, bir sözlə bütün nemətləri lıanıı üçün bəxş edib. Çox təəssüb ki, insanlar əsrlər boyu bu həqiqəti anlamayıb, illər uz

Fəxri Xiyaban=The Honorary Cemetery

Fəxri Xiyaban=The Honorary Cemetery

İsayev Müslüm Seyfəddin oğlu. Sosial həyatın ensiklopediyası

Hörmətli oxucularımın diqqətinə layiq bilinən fəlsəfi düşüncələr və qənaətlər bu kitabda cəm edilmişdir. Təqdim olunan əsərlər öz əhatəliyi ilə bir növ sosial həyatımızın ensiklopediyasıdır və bu birinci kitabdan s

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu, Qədirova Gülər Sədrəddin qızı. Ədviyyat və yabanı tərəvəz bitkilərinin ensiklopediyası

Kitabda tropik və subtropik ölkələrin, eləcə də Azərbaycan florasının tərkibində yayılan 500 növə qədər ədviyyat və yabanı tərəvəz bitkilərindən hazırlanan qida məhsullarının iqtisadi əhəmiyyətindən, onların insan sağla