Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Həmidov Ənvər Mete , Həmidova Zərnurə. İntellektual ekologiya

Kitabda insan intellektinin təkamülü ilə əlaqədar yeni bir məqsədin, daha doğrusu, əqillə necə yaşamağın mübarizə prinsiplərindən bəhs edilir ki, bunu da müəlliflər «intellektual ekologiya» adlandırmışdırlar. «İntellektual

Рзаева Роида Октай кызы. Постмодерн и мультикультурализм: междисциплинарный дискурс

Монография посвящена междисциплинарному осмыслению феномена пост­ модерна его дериватов и мультикультурализма. Предлагаемая книга явля

Əlizadə Aydın Arif oğlu. Antik fəlsəfə tarixi

Fəlsəfənin əsasını və bünövrəsini antik dövrün fəlsəfəsi təşkil edir. Antik dövr fəlsəfəsini öyrənmədən fəlsəfə haqqında ümumi təsəvvür yarana bilməz. Sonrakı əsrlərdə formalaşan fərdi və ictimai şüur tarixi b

Амирханов Рашид Махмудович.

Тюрко-татарская философская мысль средневековья: XIII-XVI вв.

Hacılı Asif Abbas oğlu. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi

Filologiya elmləri doktoru, professor Asif Hacılının «Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi» kitabına mifologiya, folklor və ədəbiyyatın müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş məqalələri daxildir. Həmin məqalələrin bir qismi vaxtil