Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qurani-Kərim

Qurani-Kərim

Seyfullayev Qulu Camal oğlu, Seyfullayev Ruhi Qulu oğlu. İslamda idman

Əlinizdəki bu kitabda dünya və islam idman tarixindən söhbətlər açılır. Burada idmanın inkişaf dövrü və onun insan sağlamılığmda rolu göstərilir. Çoxlu tarixi faktlar əsasında İslam Peyğənbərinin və Məsum imamlarımızı