Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Sübhani Ustad Cəfər

İslamda əqidə əsasları: yüz əlli bəhs

Qurban və hikməti

Bu kиtabça, Allaha yaxınlaşmanın  ən mühüm əlaməti olan Qurban /ibadət/  elecə də Qurban bayramı və onda edilən gözəl əməllər barəsindədir.

Oruc ilahi ziyafət

Bax, bütün bu mənəvi və cismani xeyirlərinə görə oruc, İlahi hədiyyədir. Burada yalnız bircə məqamı xatırlatmaq istərdik ki, orucun çox sayda faydalarına - onun istər cismi, istərsə də ruhi və mənəvi xeyirlərinə rəğmən m

Yılmaz Muhammet.

Həzrət Peyğəmbərin 1001 xüsusiyyəti

Qurani-Kərim oxuma qaydaları

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla iş  üzrə Dövlət Komitəsinin 10 may 2016-ıÕ il DK-416/M nörməli razılıq məktubu ilə nəşr edilmiúdir.