Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Məhəmmədəmin Rəhim

İslamda məzhəblərarası yaxınlaşma konsepsiyaları

Cavadlı Qəmər

İslam və bioetika

İsmayılov Gündüz Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz

Kitabda tolerantlıqdan, xüsusilə onun mahiyyətindən və tarixindən, eləcə də tolerantlığa dair beynəlxalq sənədlərdən geniş bəhs olunmuş və qloballaşma dövründə dini dözümlülüyü zəruri edən şərtlər ətraflı izah edilm

Sübhani Ustad Cəfər

İslamda əqidə əsasları: yüz əlli bəhs