Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Qurbanov Abbas

İslam tarixi: I cild: Əsri-Səadət dövrü

Həziyev Əli. Dini radikalizmin psixoloji aspektləri

Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin DK-733d-09/15 saylı, 07 dekabr 2018-ci il tarixli razılıq məktubuna əsasən nəşr edilmişdir.

İsmayılov Mehman.Təfsir üsulu və tarixi

Bu Kitab Bakı İslam Universiteti Zaqatala korpusunda hazırlanmış və elmi şuranın 10 fevral 2011-ci il tarixli iclasının 3 saylı qərarına əsasən nəşr edilmişdir. Dərs kitabları №: 1

Məhəmmədəmin Rəhim

İslamda məzhəblərarası yaxınlaşma konsepsiyaları

Cavadlı Qəmər

İslam və bioetika