Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

İsmayılov Mehman.Təfsir üsulu və tarixi

Bu Kitab Bakı İslam Universiteti Zaqatala korpusunda hazırlanmış və elmi şuranın 10 fevral 2011-ci il tarixli iclasının 3 saylı qərarına əsasən nəşr edilmişdir. Dərs kitabları №: 1

Məhəmmədəmin Rəhim

İslamda məzhəblərarası yaxınlaşma konsepsiyaları

Cavadlı Qəmər

İslam və bioetika

İsmayılov Gündüz Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz

Kitabda tolerantlıqdan, xüsusilə onun mahiyyətindən və tarixindən, eləcə də tolerantlığa dair beynəlxalq sənədlərdən geniş bəhs olunmuş və qloballaşma dövründə dini dözümlülüyü zəruri edən şərtlər ətraflı izah edilm