Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Rzayev Fərman Murad oğlu. Nizami Gəncəvi və teatr

«Dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin öyrənilməsinin və təbliğini yaxşılaşdırmaq haqqında Azərbaycan KP MK qərarının yerinə yetirilməsi sahəsində Siz çox xeyirxah bir təşəbbüs göstərmişsiniz. Bu, Nizami yaradıc

Ализаде Афер. Диалоги в аспекте искусствоведения

В методическом пособии представлены диалоги об искусстве и система упражнений, развивающие коммуникативные умения, способность обобщен

Əliyev Ziyadxan Alxan oğlu. Sabir təsviri sənətdə

2012-ci ilin may ayında böyük Azərbaycan şairi, bədii-ictimai fikir tariximizdə yeni ədəbi məktəbin banisi, görkəmli maarifpərvər Mirzə Ələkbər Sabirin (Məşədi Ələkbər Hacı Zeynalabdin oğlu Tahirzadənin) anadan olmasının 150

Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi: qısa bələdçi kitabçası

Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi: qısa bələdçi kitabçası

Muradov Vidadi Aydın oğlu.

Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu