Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Azərbaycan xalq mahnıları: I cild

Topluya Üzeyir Hacıbəyovun və Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan türk el nəğmələri” (1927), Səid Rüstəmovun “Azərbaycan xalq melodiyaları” (1937) və Davud Məmmədbəyovun “Azərbaycan lirik xalq mahnıları” (1965) kitabların

Azərbaycan xalq mahnıları: II cild

Topluya Üzeyir Hacıbəyovun və Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan türk el nəğmələri” (1927), Səid Rüstəmovun “Azərbaycan xalq melodiyaları” (1937) və Davud Məmmədbəyovun “Azərbaycan lirik xalq mahnıları” (1965) kitabların

Abdullayeva Səadət Abutalıb qızı. Azərbaycan xalq çalğı alətləri

Kitabda orta əsr müsiqişünaslarının irsi, klassik poeziya, maddi-mədəniyyət abidələri, kitab miniatürləri, muzey kolleksiyaları, səyyahların qeydləri və digər mənbələr əsasında Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin mərhələlə

Axundov İmran Adil oğlu. Adil Məlikov

Monoqrafiyada Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, görkəmli vokalist, lirik-dramatik tenor, respublikanın əməkdar artisti, bu il 85 yaşı tamam olan Adil Məlikovun ifa etdiyi partiyalar tədqiqata cəlb olunmuşdur.

Rzayev Nəsir İsmayıl oğlu. Qayalar danışır

Azərbaycan qədim dövr incəsənət tarixinin fəal tədqiqatçısı, sənətşünaslıq doktoru Nəsir Rzayevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə işıq üzü görən bu kitab, N.Rzayevin “Əsrlərin səsi”, “Qayalar danışır”,