Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Təhmirazqızı Səadət. Kamilin sənət dünyası

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti. «Şöhrət» ordenli sənətkarımız Kamil Cəlilovun həyat və yaradıcılığından bəhs olunur. Bu məqsədlə Azərbaycanda öz ifaçılıq xüsusiyyətlərinə görə yeganə qoboy ifaçısı

Quluzadə Tutuxanım.

Üzeyir Hacıbəyli və Qara Qarayevin yaradıcılığında aşıq musiqisinin təzahür xüsusiyyətləri

Bakının teatr həyatı: kataloq

Kataloqda Bakı teatrlarının tarixinə dair Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında qorunan eksponatlar təqdim olunur.

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu.

"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında çalğı alətləri