Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Axundov İmran Adil oğlu. Fatma Qədri

Monoqrafiyada bu il 110 yaşı tamam olan, görkəmli səhnə ustası, xalq artisti, Azərbaycanda ilk peşəkar ali təhsilli aktrisa Fama Qədrinin həyat və yaradıcılığından bəhs olunur. Onun ifa etdiyi müxtəlif xarakterli obrazlar təhlil

Səfərov Yusif Səfər oğlu. Naxçıvan aşıqları və el aşıqları

XVII-XIX əsrlərdə və XX yüzillikdə Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində yaşayıb-yaratmış yaradıcı-ifaçı aşıqların və el şairlə­ rinin şeirlərindən seçmə nümunələrin daxil edildiyi bu kitabda müəyyən dövrlərdən keç

Məmmədova Günay. Naxçıvan musiqi folkloru

Naxçıvan folklorunun ayrılmaz tərkib hissəsi olan musiqi folkloru bölgənin mədəni həyatında özünəməxsus əhəmiyyət daşıyır. Monoqrafiyada Naxçıvan musiqi folkloru həm folklor­ şünaslıq, həm də musiqişünaslıq baxımından

Bəhruz Kəngərli

Bəhruz Kəngərli

Azərbaycan xalçaları

Xalçalar hər bir azərbaycanlı üçün həyatın ayrılmaz hissəsidir. Zənnimcə, qədim xalçalar muzeylərdə olmalıdır.