Şirvan şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şirvan şəhər MKS

Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri: X cild

Bu cilddə professor Qəzənfər Paşayevin «Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti» və «Hüseyn Kürd oğlunun poetik dün - yası» monoqrafiyaları, eləcə də bədii yaradıcılığından «Mirə linin siğə kəbini», «Ay cam

Atabəyli Namiq. Azad şeir və onun poetikası

Əsərin ilk variantı 35 il bundan əvvəl Azərbaycan tələbələrinin VIII elmi Konfransı (1980/81-ci illər) üçün yazılmış, Respublika ali və orta təhsil Nazirliyi, Gənclər təşkilatı, TETE Respublika Şurası tərəfindən Qızıl Me

Atilla İsgəndər Əhməd oğlu

Əsrin şairi yaxud peyğəmbər şair

Xudiyev Nizami Manaf oğlu

Yüksəliş yolunda

Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu

Sadəlik və müdriklik=Простота и мудрость